Fagrådets generalforsamling 2021

Fagrådets generalforsamling blir i 2021 holdt på digital plattform Zoom som i 2020, fredag 11. juni. Først fra kl 10.00 – 11.30 blir det en...

Sammendrag årsrapport 2017

Jordbruk er den største enkeltkilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord. Tilførsler av fosfor fra befolkning (avløp) og naturlig avrenning...

Sammenstilling renseanlegg i medlemskommunene 2015

Generelt Innsamlede opplysninger er i hovedsak hentet fra årsrapporter med supplerende opplysninger fra kommunene. Det er tidligere innhentet tilsvarende opplysninger for driftsårene 2006 og 2014....

Sammedrag årsrapport 2016

Overvåkningsprogrammet i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om fjordens miljøtilstand og tilførslene til den fra landområdene og elvene rundt fjorden. Overvåkingen har fokus på tilstanden...

Sammendrag årsrapport 2015

Overvåkningsprogrammet i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om fjordens miljøtilstand og tilførslene til den fra landområdene og elvene rundt fjorden. Overvåkingen har fokus på tilstanden...